Certifiering och patent


Nemo-Q International AB är det enda svenska företaget inom sitt område som är både miljö- och kvalitetscertifierat enligt certifikat ISO14001 och certifikat ISO9001. Certifieringsprocessen har lett till att vi på Nemo-Q effektiviserat vår verksamhet, sänkt ledtider och kostnader samt minskat vår inverkan på miljön.

 

 

Miljöcertifiering

Certifikat ISO14001

Kvalitetscertifiering

Certifikat ISO9001 
Kvalitetspolicy

Patent

USA: US 7,046,790,790 B2
USA: US 6,059,184
Sverige: SE521424
C2508122
Norge: NO322430
Patent pending Europa: EPO00987911.5

 

 

CB Test Certificate SE-64603

 

IEC system for mutual recognition of test certificates for electrical equipment (IECEE) CB scheme.

 

 
IEC 60950-1:2005. Group- and national differences for the CENELEC countries (EN 60950-1:2006 + A11)

National differences for Canada and USA have been checked.