Panel Keyboard Artikelnummer: 11509
 

Frammatningsenhet som visar vilken kundkategori man arbetar med för tillfället, hur många kunder som väntar i den kategorin samt vilket könummer som matades fram senast på denna arbetsplats. 
Användaren kan själv ställa vilken kundkategori eller prioritering man vill arbeta med, men man kan också styra så att enheten bara fungerar med vissa förutbestämda val.
Skilladen mot en vanlig panel är att med ett keyboard kan man kalla på vissa specifika nummer genom att helt enkelt skriva in det tresiffriga könumret eller för den delen ange en tresiffrig ärendekod för statistisk analys.

Funktioner:
- Skicka kunder till annan arbetsplats, användare eller kundkategori
- Återkalla kunder
- Larmfunktion
- Prioriteringar
- Ärendekoder

Höjd: 41 mm
Bredd: 141 mm
Djup: 111 mm
Vikt: 0,464 kg