Kombination 5

2 st artikel nr: 11671-71, displayer
1 st artikel nr: 11619, textskylt överst
1 st artikel nr: 11672, textskylt i mitten

Denna display visar aktuellt könummer för två kundkategorier med plats- och pilhänvisning. Kombinationen består av fyra delar; två displayer och två olika textskyltar. Textskyltarna kan förses med valfri text. Displayen kan även utökas med fler rader för fler kundkategorier som i kombination 6 eller reduceras till en kundkategori som i kombination 2. Montaget sker med rör från tak eller på vägg med speciellt fäste.
Välj mellan röd, grön, gul eller vit diodfärg eller en kombination av dessa på olika rader.

Höjd: 370 mm
Bredd: 525 mm
Djup: 31 mm
Vikt: 2,962 kg