Kombination 3

2 st artikel nr: 11671-71, displayer
1 st artikel nr: 11619, textskylt överst
1 st artikel nr: 11672, textskylt i mitten
2 st artikel nr: 01841-1 tresiffrigt kretskort

Denna display visar antal väntande kunder och längst väntande kund för två olika kundkategorierLängst väntande kund innebär hur lång tid i minuter kunden som står på tur har väntat. Kombinationen består av fyra delar; två displayer och två olika textskyltar.
Den kan kombineras med högtalare för larmfunktion som används när en specifik arbetsplats behöver assistans exempelvis. När någon trycker på larmknappen på en frammatningsenhet blinkar den aktuella platsens nummer tillfälligt på displayen för antal väntande. 
Man kan också utöka den med fler rader för annan information eller för fler kundkategorier. Displayen monteras med rör från tak eller på vägg med speciellt fäste.
Välj mellan röd, grön. gul eller vit diodfärg eller med en kombination av dessa för olika kundkategorier.

Höjd: 370 mm
Bredd: 525 mm
Djup: 31 mm
Vikt: 2,962 kg