Ett statistikprogram


För att kunna effektivisera arbetet, sänka kostnader och höja servicenivån behöver många företag statistik på hur kundflödet ser ut.

Utöver det fysiska hjälpmedel som ett kösystem innebär kan Nemo-Q också tillhandahålla mjukvaror som möjliggör analys av olika slag. Kösystemet lagrar alla händelser i en databas där värden kan behandlas i realtid eller i efterhand till förmån för personal- och resursplanering. De olika kontorens databaser kan dessutom kopplas samman för mer övergripande statistik för hela områden eller branscher.

Exempelvis kan den lagrade statistiken svara på följande frågor:

-          Hur länge har kunden väntat?

-          Hur lång tid tog ärendet?

-          Vilket kontor har kortast väntetid?

-          Vilket kontor har flest kunder?

-          Vilken typ av ärenden tar längst/kortast tid att behandla?

-          Vid vilka tider är belastningen och därmed personalbehovet som störst?

Då alla tider och händelser lagras i realtid så kan i princip alla statistiska frågor besvaras med mycket hög precision.

 

Vill du veta mer om detta eller något annat om våra kösystem får du gärna kontakta oss!

 

Välkommen!