Certifikat och patent

 

Nemo-Q International är kvalitetscertifierade enligt ISO9001. 

Certifieringen innebär att Nemo-Q International AB arbetar enligt följande övergripande kvalitetspolicy:

Utveckla, producera och marknadsföra kundflödessystem (QMS – Queue Management Systems) genom produkter och tjänster som överensstämmer med kundens krav, behov och förväntningar. Företaget skall vidmakthålla ett ledningssystem enligt kvalitetsstandarden ISO9001, där policy och mål leder till ständiga förbättringar. Detta skall ske på en arbetsplats där vi arbetar aktivt för jämställdhet, etnisk mångfald samt värnar om vår miljö enligt miljöstandarden ISO14001.

Företaget skall upprätthålla kvalitetsledningssystemet ISO9001,där policy och mål leder till ständiga förbättringar inom kvalitetsområdet. Detta skall ske på en arbetsplats där vi arbetar aktivt för att värna om kvalitet.

Denna policy omfattar samtliga fast anställda, temporärt anställda och konsulter.

                                      

Nemo-Q International AB är miljöcertifierade enligt ISO14001

Denna certifiering omfattar samtliga anställda, temporärt anställda och konsulter.

Certifieringen innebär att Nemo-Q International AB arbetar enligt följande övergripande kvalitetspolicy:

Utveckla, producera och marknadsföra kundflödessystem (QMS Queue management systems) som överensstämmer med företagets uppsatta miljökrav samt gällande miljöregelverk. Vi skall uppfylla eller överträffa alla tillämpliga myndighetskrav samt andra frivilliga krav som Nemo-Q International har åtagit sig, samtidigt som vi upprättar och efterlever egna krav.

Våra produkter skall vara säkra för avsedd användning, energieffektiva och miljöanpassade så att de kan återanvändas eller återvinnas på ett säkert sätt.

Vi inriktar vårt miljöarbete mot förebyggande åtgärder beträffande bl.a. materialval, transporter och resursförbrukning, så att omfattningen av negativ miljöpåverkan nedbringas till ett minimum.

Företaget skall upprätthålla ett miljöledningssystem enligt miljöstandarden ISO14001,där policy och mål leder till ständiga förbättringar inom miljöområdet. Detta skall ske på en arbetsplats där vi arbetar aktivt för att värna om miljön.


Länkar till certifikat ISO9001 och ISO14001:

NEMO-Q_International_AB_ISO_9001_14001_sve.pdf
NEMO-Q_International_AB_ISO_9001_14001_eng.pdf


Patent

USA: US 7,046,790,790 B2
USA: US 6,059,184
Sverige: SE521424
C2508122
Norge: NO322430
Patent pending Europa: EPO00987911.5 

CB Test Certificate SE-64603

IEC system for mutual recognition of test certificates for electrical equipment (IECEE) CB scheme.

 

IEC 60950-1:2005. Group- and national differences for the CENELEC countries
(EN 60950-1:2006 + A11)

National differences for Canada and USA have been checked.

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår