Ett talande kösystem, för tydligare kommunikation

 

Ibland kan man behöva förmedla information med en talade röst som komplement till displayer och ljudsignal. Alla våra kösystem kan förses med en funktion för syntetiskt tal som förmedlar turnummer och platshänvisning. Funktionen används idag inom många olika branscher för att exempelvis hjälpa personer med nedsatt synförmåga. 

Talsyntesen kan användas på två olika sätt; antingen kan systemet tala för samtliga turnummer eller så kan kunden via en speciell hjälpknapp välja om turnumret ska förmedlas via tal eller ej.

 

När en kund trycker på nummerautomaten för att få en nummerlapp åtföljs trycket av en röst som informerar om vilket turnummer som tryckts på lappen och vilket turnummer som betjänas just nu.Vidare talar kösystemet om vilket nummer som kallas för tillfället samt till vilken arbetsplats kunden ska gå. Denna lösning med syntetiskt tal till samtliga kunder används flitigt på t.ex. synvårdsmottagningar.

Alternativt kan man välja att montera en s.k. hjälpknapp på sidan på nummerautomaten. Den talande kategorin integreras då i en annan kundkategori som redan finns representerad på framsidan av nummerautomaten, t.ex. "Kundtjänst" eller "Receptfritt". Talfunktionen följer då endast den kund som använder hjälpknappen vilket innebär att majoriteten av alla kunder inom kundkategorin kommer att hanteras som vanligt i kösystemet, utan syntetiskt tal. 

 

Naturligtvis kan man även använda hjälpknappen som en helt separat kundkategori för att ta hand om kunder med speciella behov.

 

Hör gärna av dig om du vill veta mer om detta eller något annat av våra kösystem.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår